×

Klik for indholdsfortegnelse

MenuUVC-G3-FLEX Vejledning til hurtig start

Pakkens indhold

Kamera
Planmontering
Stang-/vægmontering
Udendørs afdækning
Sikkerhedsskrue (1 stk.)
Skruer (3 stk.)
Skrueankre (3 stk.)
Kabelbindere (2 stk.)

Installationskrav

Bemærk: Når udendørs afdækning anvendes, bruges et Ethernet-kabel uden trækaflastningshætte på stikket. Dette forhindrer unødig belastning af kabelenderne under installationen.

Kabel uden en trækaflastningshætte

Kabel med en trækaflastningshætte

Krav til udendørs installation

VIGTIGT: Når det monteres udendørs, må kameraet kun installeres i lodret position.

Diagram over brug af Ethernet-transientbeskyttelsesenheder

Hardwareoversigt

LED

Skiftevis hvid/blå

Enheden er optaget. Undgå at trykke på den eller tage stikket ud af stikkontakten. Dette angiver normalt en igangværende proces, som f.eks. en firmwareopgradering.

Konstant blå

Tilsluttet UniFi Protect-styreenheden. Der er trykket på nulstillingsknappen

Blinkende grøn

Afbrudt fra styreenheden

Konstant hvid

Afventer ibrugtagning

Mikrofon

Mikrofon til optagelse af lyd

Kameraobjektiv

Objektiv til visning/optagelse af video

Lyssensor

Sensor til registrering af omgivende lys

Drejefod

Giver dig mulighed for at ændre kameraets visningsvinkel ved at justere til venstre eller højre. Nyttigt, hvis det monteres på en væg eller andet permanent underlag.

Set nedefra

Ethernet-port

Ethernet-porten er en 10/100 Mbit/s port til strømforsyning fra en PoE 802.3af-kompatibel switch til kameraet. Kontakten skal være tilsluttet et LAN, der kører DHCP-tjenester, og UniFi Protect-styreenhedens software.

Nulstillingsknap

Nulstillingsknappen bruges til at nulstille kameraet til fabriksindstillingerne. Tryk på og hold nulstillingsknappen inde i mere end 10 sekunder, mens kameraet er tændt.

Monteringsmuligheder

Brug planmonteringsbeslaget alene til at montere G3 Flex-kameraet på et skrivebord eller en bordplade. Dette beslag kommer formonteret på kameraet, når det leveres i kassen.

Brug planmonteringsbeslaget med to skruer til at montere G3 Flex-kameraet på en væg (lodret).

Brug planmonteringsbeslaget med to skruer til at montere G3 Flex-kameraet på et robust, vandret underlag eller loft.

Brug stangbeslaget med to skruer og den udendørs afdækning til at montere G3 Flex-kameraet på en væg eller en plan overflade udendørs. Den udendørs afdækning er ikke nødvendig til indendørs installationer.

Brug stangbeslaget med to plastkabelbinderne og den udendørs afdækning til at montere G3 Flex-kameraet på en udendørs stang. Den udendørs afdækning er ikke nødvendig til indendørs stanginstallationer.

Ekstra beslag fås

Der fås to yderligere beslag til G3 Flex: Et loftsbeslag og et ophængningsbeslag. De sælges separat.

Brug loftsbeslaget, skruesættet og beslagafdækningen (alle ekstraudstyr) til at montere G3 Flex-kameraet på et robust, vandret underlag eller loft.

Brug loftsbeslaget, beslagafdækningen og den sorte pladeenhed (alle ekstraudstyr) til at montere G3 Flex-kameraet på et undersænket loft eller et vandret underlag, hvor den indvendige side af loftsbeslaget er tilgængelig.

Brug ophængningsbeslaget til at montere G3 Flex-kameraet på et påmonteret 3/4" eller 1,5" rørføringsbeslag eller et loftsrør.

Installation

UVC-G3 Flex kan monteres ved hjælp af én af følgende metoder:

Gå til det pågældende afsnit for din installation.

Bemærk: G3 Flex-kameraets visningsvinkel eller overvågningsdækning kan til enhver tid ændres.

 • Vip objektivet op eller ned for lodret justering
 • Drej foden til venstre eller højre for vandret justering

Skrivebord

 1. Afmonter Planmonteringsbeslaget fra bunden af kameraet.

 2. Stik den ene ende af RJ-45-kablet ind i Ethernet-porten og den anden ende i en PoE 802.3af-kompatibel switch.

 3. Fastgør kameraet til Planmonteringsbeslaget ved at holde tappene ud for hullerne i bunden af kameraet. Tryk godt sammen, indtil kameraet sidder godt fast.

  Bemærk: Sørg for, at Ethernet-kablet ligger i udsparingen mellem planmonteringsbeslaget og bunden af kameraet.

 4. Anbring kameraet på et skrivebord eller et bord i opretstående position.
 5. Juster visningsvinklen eller overvågningsdækningen efter behov ved at følge disse trin:
  • Vip objektivet op eller ned for at justere vinklen lodret
  • Drej kamerahuset til venstre eller højre for at justere vinklen vandret

Installationen er fuldført.

Montering på skrivebord/bord

Væg/loft

 1. Hvis Ethernet-kablet kommer inde fra en væg:
  1. Bor eller skær et hul i væggen, og før Ethernet-kablet ind gennem åbningen.
  2. Træk Ethernet-kablet igennem, og skub det gennem åbningen i beslaget.
 2. Brug skruerne og skrueankrene til at fastgøre planmonteringsbeslaget på væggen.

  eller

  Montering med oversiden nedad Lodret, opretstående montering
 3. Slut Ethernet-kablet til Ethernet-porten i bunden af kameraet.

 4. Fastgør kameraet til Planmonteringsbeslaget ved at holde tappene ud for hullerne i bunden af kameraet. Tryk godt sammen, indtil kameraet sidder godt fast.

  eller

  Lodret montering på loft Lodret montering på en væg

Installationen er fuldført.

Vandret underlag/loft med planmonteringsbeslag

Indendørs væg med planmonteringsbeslag

Stang

Bemærk: Hvis du monterer kameraet udendørs, skal det monteres i opretstående position for at undgå indtrængning af vand i bunden af kameraet. Brug den udendørs afdækning som ekstra beskyttelse mod fugt.

 1. Fastgør Stangbeslaget på en stang ved hjælp af de medfølgende kabelbindere.

 2. Indsæt og træk et Ethernet-kabel gennem den bageste portåbningen på den udendørs afdækning.

  Bemærk: Når den udendørs afdækning anvendes, bruges et Ethernet-kabel uden trækaflastningshætter på stikket. Dette forhindrer unødig belastning af kabelenderne.

 3. Slut Ethernet-kablet til Ethernet-porten på G3 Flex-kameraet.

 4. Fastgør kameraet til den udendørs afdækning ved at holde tappene ud for hullerne i bunden af kameraet. Tryk fast, indtil kameraet klikker på.

 5. Fastgør kameraet til stangbeslaget:
  1. Tryk kameraet op imod stangbeslaget, og hold beslagets tappe ud for hullerne i bunden af kameraet.
  2. Pres kameraet ned på stangbeslaget, indtil det sidder fast.

  Bemærk: Når den udendørs afdækning anvendes, bruges et Ethernet-kabel uden trækaflastningshætter på stikket. Dette forhindrer unødig belastning af kabelenderne.

 6. Brug en stjerneskruetrækker til at montere sikkerhedsskruen gennem den udendørs afdækning og ind i bunden af kameraet. Dette medvirker til at fastgøre kameraet til beslaget.

 7. Juster kameraet til den ønskede visningsvinkel ved at:
  • Vippe objektivet op eller ned for lodret justering
  • Dreje kamerahuset til venstre eller højre for at justere vinklen vandret

Installationen er fuldført.

Montering af stangbeslag

Opsætning af UniFi Protect via app

Download og installer UniFi Protect-appen for at konfigurere UVC-G3-Flex.

Bemærk: Når du første gang starter UniFi Protect, anmoder appen dig om at aktivere Bluetooth og andre relevante funktioner, der er nødvendige for at give den bedst mulige brugeroplevelse. Accepter disse funktioner og tilladelser for at sikre, at appen fungerer korrekt.

Specifikationer

UVC-G3-FLEX

Mål

Ø 107,5 x 48 x 48 mm

(Ø 4,23 x 1,89 x 1,89")

Vægt

170 g (5,99 oz)

Sensor

1/2,7" 2-megapixel HDR-sensor

Objektiv

EFL 4 mm/f 2,0

Visningsvinkel med objektivforvrængningskorrektion (LDC)

LDC Fra87,4° (H), 47° (V), 104° (D)
LDC Til80° (H), 46° (V), 92° (D)

Nattilstand

Infrarøde LED'er med mekanisk ICR-filter

Videokomprimering

H.264

Opløsning

1080p FHD (1920 x 1080)

Maksimal billedhastighed

25 billeder i sekundet

Billedindstillinger

Lysstyrke, Kontrast, Skarphed, Mætning, Støjreduktion, 50/60 Hz

Mikrofon

Ja

Styringsinterface

UniFi Protect

Netværksinterface

(1) 10/100 Ethernet-port

Maks. strømforbrug

4W

Tænd/sluk-metode

802.3af PoE

Strømforsyning

802.3af PoE-switchport

Montering

Bord, væg (indendørs/
udendørs), stang

Driftstemperatur

-20° C til 50° C
(-4° C til 122° F)

Driftsfugtighed

20 til 90%, ikke-kondenserende