×

Noklikšķiniet uz
Saturs

izvēlneRD-5G30-LW īsā lietošanas pamācība

Iepakojuma saturs

Paraboliskā antena
Antenas fīders
Montāžas kronšteins
Izolētājuzliktnis
Masta apakšējais kronšteins
Masta augšējais kronšteins
Atbalsta plāksne
Savienojums
Masta skavas (2 gab.)
Stabilizatora kronšteini (2 gab.)
Skrūves (4 gab.)
Seškantes skrūves (5. gab.)
Fiksācijas paplāksnes (5 gab.)
Plakanās paplāksnes (5 gab.)
M10 x 100 bultskrūves (2 gab.)
Robotie atloka uzgriežņi (2 gab.)
M8 x 150 suporta bultskrūves (4 gab.)

Uzstādīšanas prasības

Aparatūras uzstādīšana

SVARĪGI! Rīkojieties ar parabolisko reflektoru uzmanīgi! Tā deformācija var samazināt antenas efektivitāti.

 1. Piezīme. Pārliecinieties, vai montāžas kronšteinā esošā atvere, kas paredzēta antenas fīderam, ir pareizi savietota ar paraboliskajā reflektorā esošo atveri, kas paredzēta antenas fīderam, kā redzams attēlā:

 2. SVARĪGI! Paraboliskais reflektors un antenas fīders ir savstarpēji sastiprināti, tāpēc antenas fīderu var uzstādīt tikai vienā orientācijā.

  Piezīme. Pārliecinieties, vai antenas fīdera gala taisnā mala (kā parādīts attēlā) un bultiņa uz antenas fīdera vāciņa ir vērstas uz augšu.

 3. Piezīme. Pievelciet ar roku, līdz stiprinājums saskaras ar montāžas kronšteina virsmu. Pēc tam ar uzgriežņu atslēgas vai regulējamas uzgriežņu atslēgas palīdzību pievelciet stiprinājumu vēl par ¼ apgrieziena. NEPĀRVELCIET stiprinājumu.

  Piezīme. Pārliecinieties, vai stiprinājums stingri notur antenas fīderu.

  SVARĪGI! Kad antenai ir pievienots fīders, neturiet antenu aiz fīdera.

 4. Piezīme. Pārliecinieties, vai starp sešstūra galvas bultskrūvi un plakano paplāksni ir uzstādīta atsperpaplāksne.

 5. Piezīme. Pārliecinieties, vai grādu skalas ir pavērstas uz āru un ir vienādi noregulētas uz abiem masta augšējā kronšteina pleciem.

 6. SVARĪGI! Pirms sasvēruma leņķa regulēšanas pārliecinieties, vai sešas sešstūra galvas bultskrūves ir pietiekami vaļīgas, lai varētu veikt regulēšanu. Ja paplāksnes nevar brīvi pagriezt ar roku, atlaidiet sešstūra galvas bultskrūves, līdz tas ir iespējams.

Specifikācijas

RocketDish RD-5G30-LW

Izmēri

650 x 650 x 386 (25,6 x 25,6 x 15,2")

Svars

7,4 kg (16,31 mārc.)

(Stiprinājums iekļauts komplektā)

Frekvence

5,1–5,9 GHz

Pastiprinājums

30 dBi

Maks. VSWR

1,6:1

Vēja izturība

200 km/h (125 jūdzes/h)

Vēja noslodze

790 N pie 200 km/h (178 lbf pie 125 jūdzēm/h)

Polarizācija

Duāli lineāra

F/B attiecība

30 dB

ETSI specifikācija

EN 302 326 DN2

Montāža

Komplektācijā ietilpst universālais masta stiprinājums, Rocket kronšteins un pret laikapstākļu iedarbību aizsargātie RF savienotāji.