×

Klik for
Indholdsfortegnelse

MenuPBE-5AC-500 Vejledning til hurtig start

Pakkens indhold

Reflektor
Radom
Antennefeed
Bageste hus
Monteringsbeslag
Justeringsbeslag
Sekskantede bolte med skiver (4 stk.)
Polklemme (2 stk.)
Bræddebolte (4 stk.)
Flangemøtrikker (4 stk.)
Skruer med skiver (4 stk.)
Skiver (4 stk.)
Låsemøtrikker med nylonindsats (4 stk.)
Gigabit PoE (24 V, 0,5 A) med monteringsbeslag
Netledning

Installationskrav

Hardwareoversigt

Set nedefra

Ethernet

Denne Gigabit Ethernet-port bruges til tilslutning af strøm og skal sluttes til LAN- og DHCP-serveren.

Nulstillingsknap

Tryk på og hold nulstillingsknappen inde i mere end 10 sekunder, mens enheden er tændt, for at nulstille den til fabriksindstillingerne. Enheden kan også nulstilles via fjernstyring med en nulstillingsknap i bunden af Gigabit PoE-adapteren

Udløserknap

Når du har samlet PowerBeam, skal du kontrollere udløserknappen. Den skal være helt i indgreb i udløserknapåbningen i det bagerste hus. Dette sikrer, at antennefeedet er låst fast. Hvis du vil fjerne antennefeedet, skal du først trykke på udløserknappen.

LED'er

Signal

I airOS® kan du ændre tærskelværdien for de trådløse signalstyrke-LED'er på fanen Trådløs under Signal-LED-tærskelværdier. Hver LED lyser, når den trådløse signalstyrke er lig med eller større end LED'ens tærskelværdi. Standardtærskelværdierne for disse LED'er er vist nedenfor:

Ethernet

Ethernet-LED’en lyser konstant blåt, når der er oprettet en aktiv Ethernet-forbindelse, og blinker, når der er aktivitet.

Tænd/sluk

LED-strømindikatoren lyser blåt, når enheden tilsluttes en strømkilde.

Anvendelseseksempler

PowerBeam monteret udendørs med parabolspejlet installeret giver retningsbestemt dækning udendørs (forstærkningen afhænger af spejlet).

PowerBeam monteret udendørs med parabolspejlet installeret giver kun udendørs-til-indendørs dækning via 3 dBi antennefeedet.

Installation

  1. Tilslut strømmen via:

ADVARSEL: Switchens port skal være i overensstemmelse med specifikationerne i denne vejledning til hurtig start.

Adgang til airOS

Installatørens overholdelsesansvar

Enhederne skal installeres professionelt, og det er den professionelle installatør's ansvar at sikre, at enheden betjenes i overensstemmelse med de lokale myndighedskrav i landet.

Antenne

Vælg antennen på listen. Hvis Calculate EIRP Limit (Beregn EIRP-grænse) er aktiveret, justeres sendeudgangseffekten automatisk, så den overholder bestemmelserne i det pågældende land. For en kundetilpasset antenne angives antenneforstærkningen manuelt. Bemærk de krav og antennetyper, der er angivet nedenfor.

Kabeltab (hvis relevant)

Angiv kabeltabet i dB. Udgangseffekten justeres for at kompensere for tab mellem radioen og antennen.

Certificerede antennetyper

Denne radiosenders FCC-id: SWX-PBE5AC/IC: 6545A-PBE5AC er godkendt af FCC/ISED Canada til at fungere med de antennetyper, der er angivet nedenfor, med den maksimalt tilladte forstærkning for hver af de nævnte antennetyper. Det er strengt for brugt at anvende antennetyper, der ikke er anført på denne liste, eller som har en forstærkning, der er større end den maksimale forstærkning angivet for den pågældende type, sammen med denne enhed.

Antenne

Frekvens

Forstærkning

Parabol

5 GHz

25 dBi

Specifikationer

PBE-5AC-500

Mål

 

Radom udelukket 520 x 520 x 308 mm (20,47 x 20,47 x 12,13")
Radom inkluderet 525 x 525 x 315 mm (20,67 x 20,67 x 12,40")

Vægt

 

Radom udelukket 2,35 kg (5,18 lb)
Radom inkluderet 3,15 kg (6,95 lb)

Forstærkning

27 dBi

Netværksinterface

(1), 10/100/1000 Ethernet-port

Kabinet

Udendørs, UV-stabiliseret plast

Maks. strømforbrug

8W

Maks. udgangseffekt

24 dBm

Strømforsyning

24 V, 0,5 A Gigabit PoE-forsyning (medfølger)

Tænd/sluk-metode

Passiv PoE (par 4, 5+, 7, 8 retur)

Vindmodstandsevne

96 km/t (60 mph)

Vindbelastning

264,6 N ved 96 km/t (60 lbf ved 60 mph)

Certificeringer

CE, FCC, IC

Montering

Stangmonteringssæt inkluderet

Driftstemperatur

-40 til 70° C (-40 til 158° F)

Driftsfugtighed

5 til 95 %, ikke-kondenserende

Stød og vibrationer

ETSI300-019-1.4

Driftsfrekvens (MHz)

US/CA

U-NII-1

5150 - 5250

U-NII-2A

5250 - 5350

U-NII-2C

5470 - 5725

U-NII-3

5725 - 5850

I hele verden

5150 - 5875