×

Klik for
Indholdsfortegnelse

MenuPBE-2AC-400 lynvejledning til hurtig opstart

Pakkens indhold

Parabolspejl
Antennefeed
Bageste hus
Justeringsbeslag
Monteringsbeslag
Sekskantede bolte med skiver (4 stk.)
Polklemme
Bræddebolte (2 stk.)
Flangemøtrikker (2 stk.)
Gigabit PoE (24 V, 0,5 A) med monteringsbeslag
Netledning

Installationskrav

Hardwareoversigt

Set nedefra

Ethernet

Denne Gigabit Ethernet-port bruges til tilslutning af strøm og skal sluttes til LAN- og DHCP-serveren.

Knappen Reset (Nulstil)

Tryk på og hold knappen Reset (Nulstil) inde i mere end 10 sekunder, mens enheden er tændt, for at nulstille den til fabriksindstillingerne. Enheden kan også nulstilles via fjernstyring med knappen Reset (Nulstil) i bunden af Gigabit PoE-adapteren.

Knappen Release (Udløs)

Når du har samlet PowerBeam, skal du kontrollere knappen Release (Udløs). Den skal være helt i indgreb i udløserknapåbningen i det bagerste hus. Dette sikrer, at antennefeedet er låst fast. Hvis du vil fjerne antennefeedet, skal du først trykke på knappen Release (Udløs).

LED'er

Signal

I airOS® kan du ændre tærskelværdien for de trådløse signalstyrke-LED'er på fanen Wireless (Trådløs) under Signal-LED-tærskelværdier. Hver LED lyser, når den trådløse signalstyrke er lig med eller større end LED'ens tærskelværdi. Standardtærskelværdierne for disse LED'er er vist nedenfor:

Ethernet

Ethernet-LED’en lyser konstant blåt, når der er oprettet en aktiv Ethernet-forbindelse, og blinker, når der er aktivitet.

Tænd/sluk

LED-strømindikatoren lyser blåt, når enheden tilsluttes en strømkilde.

Anvendelseseksempler

PowerBeam monteret udendørs med parabolspejlet installeret giver retningsbestemt dækning udendørs (forstærkningen afhænger af spejlet).

PowerBeam monteret udendørs med parabolspejlet installeret giver kun udendørs-til-indendørs dækning via 3 dBi antennefeedet.

Installation

  1.  
  2. Bemærk: I miljøer med høje vindhastigheder kan du tilføje understøttelse med yderligere hardware (ikke inkluderet):

    1. Brug de fire huller i justeringsbeslaget som skabelon, bor fire huller i parabolspejlet med et 4 mm eller 11/64" borehoved.
    2. Fastgør parabolspejlet til justeringsbeslaget med M4-skruer, -skiver og -møtrikker (medfølger ikke).

Tilslutning af strøm

ADVARSEL: Switchens port skal overholde specifikationerne i afsnittet Specifications (Specifikationer) i denne lynvejledning til hurtig opstart.

ELLER

Ekstraudstyr

Adgang til airOS via Wi-Fi

Installatørens overholdelsesansvar

Enhederne skal installeres professionelt, og det er den professionelle installatørs ansvar at sikre, at enheden betjenes i overensstemmelse med de lokale myndighedskrav i landet.

Antenne

Vælg antennen på listen. Hvis Calculate EIRP Limit (Beregn EIRP-grænse) er aktiveret, justeres sendeudgangseffekten automatisk, så den overholder bestemmelserne i det pågældende land. For en kundetilpasset antenne angives antenneforstærkningen manuelt. Bemærk de krav og antennetyper, der er angivet nedenfor.

Kabeltab (hvis relevant)

Angiv kabeltabet i dB. Udgangseffekten justeres for at kompensere for tab mellem radioen og antennen.

Certificerede antennetyper

Denne radiosenders FCC-id: SWX-PBE2ACN/IC: 6545A-PBE2ACN er godkendt af FCC/ISED Canada til at fungere med de antennetyper, der er angivet nedenfor, med den maksimalt tilladte forstærkning for hver af de nævnte antennetyper. Det er strengt for brugt at anvende antennetyper, der ikke er anført på denne liste, eller som har en forstærkning, der er større end den maksimale forstærkning angivet for den pågældende type, sammen med denne enhed.

Antenne

Frekvens

Forstærkning

Parabol

2,4 GHz

18 dBi

Specifikationer

PBE-2AC-400

Mål

420 x 420 x 289 mm
(16,54 x 16,54 x 11,38
")

Vægt (beslag indgår)

1,795 kg (3,957 lb)

Forstærkning

18 dBi

Netværksinterface

(1), 10/100/1000 Ethernet-port

Kabinet

Udendørs, UV-stabiliseret plast

Maks. strømforbrug

7,5W

Strømforsyning

24 V, 0,5 A Gigabit PoE-adapter (medfølger)

Tænd/sluk-metode

Passiv PoE (par 4, 5+, 7, 8 retur)

Vindmodstandsevne

200 km/t (125 mph)

Vindbelastning

342,5 N ved 200 km/t (77 lbf ved 125 mph)

Montering

Stangmonteringssæt inkluderet

Driftstemperatur

-40 til 70° C (-40 til 158° F)

Driftsfugtighed

5 til 95 %, ikke-kondenserende

Stød og vibrationer

ETSI300-019-1.4

Certificeringer

CE, FCC, IC

Driftsfrekvens (MHz)

I hele verden

2412 - 2472

US/CA

2412 - 2462

Radiostyring (MHz)

I hele verden

5150 - 5250

US/CA

U-NII-3

5725 - 5850