×

Klik for
Indholdsfortegnelse

MenuNanoStationM/locoM Series lynvejledning til hurtig opstart

Pakkens indhold

NSM2/NSM3/NSM365/NSM5

NanoStation​M2/M3/M365/M5
Kabelbinder
PoE (24 V, 0,5 A) med monteringsbeslag
Netledning

locoM2/locoM5

NanoStationloco​M2/M5
Kabelbinder
PoE (24 V, 0,5 A) med monteringsbeslag
Netledning

locoM9

NanoStationlocoM9
Kabelbinder
PoE (24 V, 0,5 A) med monteringsbeslag
Netledning

Installationskrav

Hardwareoversigt

NSM2/NSM3/NSM365/NSM5/locoM2/locoM5

LED-strømindikator

Lysdioden lyser grønt, når enheden tilsluttes en strømkilde.

LAN1 LED

LED’en lyser konstant grønt, når der er oprettet en aktiv Ethernet-forbindelse til den primære port/LAN-porten, og blinker, når der er aktivitet.

LAN2 LED

(Kun NanoStation M2/M3/M5) LED’en lyser konstant grønt, når der er oprettet en aktiv Ethernet-forbindelse til den sekundære port, og blinker, når der er aktivitet.

Signal-LED'er

I airOS® kan du ændre tærskelværdierne for de trådløse signalstyrke-LED'er på fanen Advanced (Avanceret) under Signal LED Thresholds (Signal-LED-tærskelværdier). Standardværdierne er vist nedenfor:

Sekundær port

(NanoStationM2/ M3/ M5) 10/10/100 Ethernet-port bruges til broer og understøtter softwarekonfigurerbar PoE-passthrough.

Bemærk: For at kunne bruge PoE passthrough på den sekundære port er en 24 V, 1 A PoE-adapter nødvendig.

Primær port/LAN*-port

10/100 Ethernet-porten bruges til tilslutning af strøm og skal sluttes til LAN- og DHCP-serveren.

Knappen Reset (Nulstil)

Tryk på og hold knappen Reset (Nulstil) inde i mere end 10 sekunder, mens enheden er tændt, for at nulstille den til fabriksindstillingerne. Enheden kan også nulstilles via fjernstyring med knappen Reset (Nulstil) i bunden af PoE-adapteren.

* Den primære port er mærket LAN på NanoStationlocoM2/M5.

locoM9

LED-strømindikator

Lysdioden lyser grønt, når enheden tilsluttes en strømkilde.

LAN1 LED

LED’en lyser konstant grønt, når der er oprettet en aktiv Ethernet-forbindelse til den primære port/LAN-porten, og blinker, når der er aktivitet.

Signal-LED'er

I airOS® kan du ændre tærskelværdierne for de trådløse signalstyrke-LED'er på fanen Advanced (Avanceret) under Signal LED Thresholds (Signal-LED-tærskelværdier). Standardværdierne er vist nedenfor:

RP-SMA-antennestik

Reserveret til fremtidig brug.

Primær port/LAN-port

10/100 Ethernet-porten bruges til tilslutning af strøm og skal sluttes til LAN- og DHCP-serveren.

Knappen Reset (Nulstil)

Tryk på og hold knappen Reset (Nulstil) inde i mere end 10 sekunder, mens enheden er tændt, for at nulstille den til fabriksindstillingerne. Enheden kan også nulstilles via fjernstyring med knappen Reset (Nulstil) i bunden af PoE-adapteren.

Installation

Tilslutning af strøm

ADVARSEL: Switchens port skal være i overensstemmelse med specifikationerne i denne vejledning til hurtig start.

ELLER

Valgfrit

Adgang til airOS

Kontrollér forbindelsen i airOS-konfigurationsinterfacet.

  1. Sørg for, at værtssystemet har forbindelse til enheden via Ethernet.
  2. Konfigurer Ethernet-adapteren på værtssystemet med en statisk IP-adresse på undernettet 192.168.1.x.
  3. Åbn din webbrowser, og skriv https://192.168.1.20 i adressefeltet. Tryk på Enter (pc) eller Return (Mac).

  4. Angiv ubnt i felterne Username (Brugernavn) og Password (Adgangskode). Vælg Country (Land) og Language (Sprog). Du skal acceptere Terms of Use (Vilkår for brug) for at bruge produktet. Klik på Login (Logon).

airOS-konfigurationsinterfacet vises, så du kan tilpasse dine indstillinger efter behov. For yderligere oplysninger henvises til Brugervejledningen, som findes på ui.com/download/airmax

Du kan også administrere din enhed ved hjælp af Ubiquiti Internet Service Provider. Opsætning ved hjælp af UISP-appen kræver U-Installer, der sælges separat.

Installatørens overholdelsesansvar

Enhederne skal installeres professionelt, og det er den professionelle installatørs ansvar at sikre, at enheden betjenes i overensstemmelse med de lokale myndighedskrav i landet.

Felterne Antenna Gain (Antenneforstærkning) og Output Power (Udgangseffekt) er angivet som hjælp til, at den professionelle installatør kan overholde lovkravene.

Specifikationer

NanoStationM2/M3/M365/M5

Mål

294 x 30 x 80 mm

(11,57 x 1,18 x 3,15")

Vægt

NSM2/NSM50,4 kg (14,11 oz)
NSM3/NSM3650,5 kg (17,64 oz)

Forstærkning

NSM211 dBi
NSM3/NSM36513,7 dBi
NSM516 dBi

Netværksinterface

(2) 10/100 Ethernet-porte

Maks. strømforbrug

8 W

Strømforsyning

24 V, 0,5 A PoE-adapter (medfølger)

Tænd/sluk-metode

Passiv PoE (par 4, 5+, 7, 8 retur)

Montering

Stangmonteringssæt inkluderet

Driftstemperatur

-30 til 75° C (-22 til 167° F)

Driftsfugtighed

5 til 95 %, ikke-kondenserende

NSM2/NSM3/NSM365 driftsfrekvens (MHz)

NSM2

2412 - 2462

NSM3

3400 - 3700

NSM365

3650 - 3675

NSM5 driftsfrekvens (MHz)

I hele verden

5150 - 5875

EU

5150 - 5350, 5470 - 5725, 5725 - 5875

USA

U-NII-1

5150 - 5250

U-NII-2A

5250 - 5350

U-NII-2C

5470 - 5725

U-NII-3

5725 - 5850

CA

5470 - 5600, 5650 - 5725, 5725 - 5850

NanoStationlocoM2/M5/M9

Mål

locoM9164 x 72 x 199 mm
(6,46 x 2,83 x 7,83")
locoM2/locoM5163 x 31 x 80 mm
(6,42 x 1,22 x 3,15")

Vægt

locoM90,9 kg (31,75 oz)
locoM2/locoM50,18 kg (6,35 oz)

Forstærkning

locoM9/locoM28 dBi
locoM513 dBi

Netværksinterface

(1) 10/100 Ethernet-port

Maks. strømforbrug

locoM96,5W
locoM2/locoM55,5W

Strømforsyning

24 V, 0,5 A PoE-adapter (medfølger)

Tænd/sluk-metode

Passiv PoE (par 4, 5+, 7, 8 retur)

Montering

Stangmonteringssæt inkluderet

Driftstemperatur

-30 til 75° C (-22 til 167° F)

Driftsfugtighed

5 til 95 %, ikke-kondenserende

locoM2 driftsfrekvens (MHz)

I hele verden

2412 - 2462

locoM5 driftsfrekvens (MHz)

I hele verden

5150 - 5875

EU

5150 - 5350, 5470 - 5725, 5725 - 5875

USA

U-NII-1

5150 - 5250

U-NII-2A

5250 - 5350

U-NII-2C

5470 - 5725

U-NII-3

5725 - 5850

CA

5470 - 5600, 5650 - 5725, 5725 - 5850

locoM9 Operating Frequency (MHz)

I hele verden

902 - 928