×

Noklikšķiniet uz
Saturs

izvēlneLBE-5AC-Gen2 īsā pamācība

Komplekta saturs

Antenas padeve
Centrālais reflektora panelis
Sānu reflektoru paneļi (2 gab.)
Padeves uztvērējs
Azimuta stiprinājums
Pacēluma stiprinājums
Metāla siksna
Spārnuzgriežņu komplekts
Gigabit PoE (24 V, 0,3 A) ar montāžas skavu
Strāvas vads

Uzstādīšanas prasības

Pielietojuma piemēri

Ārā uzstādītais LiteBeam AC ar uzstādītu reflektoru nodrošina virzienveida āra segumu (pieaugums ir atkarīgs no reflektora).

Ārā uzstādītais LiteBeam AC bez reflektora nodrošina segumu virzienā no āra uz iekšpusi, izmantojot tikai 3 dBi antenas padevi.

Aparatūras pārskats

Ethernet gaismas diode

Ja ir izveidots aktīvs Ethernet savienojums, gaismas diode deg vienmērīgi zilā krāsā, bet mirgo, ja notiek darbība.

Strāvas gaismas diode

Gaismas diode deg zilā krāsā, ja ierīce ir savienota ar strāvas avotu.

Poga Reset (Atiestatīt)

Lai atiestatītu uz rūpnīcas noklusējumiem, nospiediet un vairāk nekā 10 sekundes turiet nospiestu pogu Reset (Atiestatīt), kamēr LiteBeam AC jau ir ieslēgta. LiteBeam AC var atiestatīt arī attālināti, izmantojot papildu pogu Reset (Atiestatīt), kas atrodas Gigabit PoE adaptera apakšā.

Ethernet pieslēgvieta

Atbalsta 10/100/1000 savienojumus un pasīvu PoE. Šai pieslēgvietai jābūt savienotai ar LAN un DHCP serveri.

Aparatūras uzstādīšana

Statņa montāža

Strāvas pievienošana

BRĪDINĀJUMS! Slēdža pieslēgvietai ir jāatbilst šajā īsajā pamācībā norādītajām strāvas specifikācijām.

VAI

Opcija

Piekļuve airOS, izmantojot Wi-Fi

Uzstādītāja atbildība par atbilstību

Ierīcēm ir jābūt uzstādītām profesionāli, un profesionālā uzstādītāj'a pienākums ir nodrošināt ierīces darbību atbilstoši valsts normatīvajām prasībām.

Antena

Atlasiet sarakstā savu antenu. Ja ir iespējota opcija Calculate EIRP Limit (Aprēķināt EIRP robežu), pārraides izejas jauda tiek automātiski pielāgota atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem. Pielāgotai antenai antenas pieaugums tiek ievadīts manuāli. Ņemiet vērā tālāk norādītās prasības un antenu veidus.

Kabeļa zudums (ja piemērojams)

Ievadiet kabeļa zudumu dB. Izejas jauda tiek pielāgota, lai kompensētu zudumu starp radio un antenu.

Sertificētie antenu tipi

Šo radio raidītāju FCC ID: SWX-LBE5ACG2 / IC: 6545A-LBE5ACG2 ir apstiprinājusi Kanādas FCC/ISED, lai to varētu izmantot kopā ar tālāk minētajiem antenu tipiem un maksimāli atļauto pastiprinājumu katram norādītajam antenas tipam. Stingri aizliegts kopā ar šo ierīci izmantot antenu tipus, kas nav iekļauti šajā sarakstā, vai arī pārsniegt norādīto maksimālo jaudu attiecīgajam tipam.

Antena

Frekvence

Pieaugums

Režģis

5 GHz

23 dBi

Specifikācijas

LBE-5AC-Gen2

Izmēri

358 x 271,95 x 272,50 mm
(14,09 x 10,71 x 10,73
")

Svars

Ar montāžu980 g (2,16 mārc.)
Bez montāžas800 g (1,76 mārc.)

Tīklošanas interfeiss

(1) 10/100/1000 Ethernet pieslēgvieta

Antenas pieaugums

23 dBi

Maks. strāvas izvade

25 dBm

Maks. strāvas patēriņš

7W

Strāvas padeve

24 V, 0,3 A Gigabit PoE adapteris*

Strāvas padeves metode

Pasīvais PoE (pāri 4, 5+; 7, 8 atgrieze)

Darba temperatūra

no -40 līdz 70° C
(no -40 līdz 158° F)

Darba vides mitrums

5–95 % bez kondensācijas

ESD/EMP aizsardzība

± 24 kV kontaktā/gaisā

Trieciens un vibrācija

ETSI300-019-1.4

Izturība vējā

200 km/h (125 jūdzes/h)

Vēja slodze

275 N pie 200 km/h
(61,8 lbf pie 125 jūdzes/h)

Sertifikācijas

CE, FCC, IC

*PoE adapteris ir iekļauts tikai LBE-5AC-Gen2 atsevišķajā komplektā.

Darbības frekvence (MHz)

Visā pasaulē

5150–5875

US/CA

U-NII-1

5150–5250

U-NII-2A

5250–5350

U-NII-2C

5470–5725

U-NII-3

5725–5850

Vadības radio (MHz)

Visā pasaulē

2412–2472

US/CA

2412–2462