×

Noklikšķiniet uz
Satura rādītājs

izvēlneGBE-LR īsā lietošanas pamācība

Iepakojuma saturs

Šķīvis
Galvenais balstenis
Stabilizatora balsteņi (2 gab.)
Montāžas kronšteins
Skrūve
U veida spailes
Plakanās paplāksnes (2 gab.)
Fiksācijas paplāksnes (2 gab.)
Atloka uzgriežņi (2 gab.)
Gigabit PoE (24 V, 0,5 A) ar stiprinājuma kronšteinu
Barošanas vads

Uzstādīšanas prasības

Aparatūras pārskats

60 GHz gaismas diode

Nepārtraukti izgaismota zilā krāsā, kad 60 GHz radiolīnija ir gatava.

5 GHz gaismas diode

Nepārtraukti izgaismota zilā krāsā, kad 5 GHz radiolīnija ir gatava.

LAN gaismas diode

Gaismas diode deg bez pārtraukuma zilā krāsā, kad Ethernet portā ir izveidots aktīvs Ethernet savienojums, un mirgo, kad tiek veiktas darbības.

Barošanas/statusa gaismas diode

Mirgo baltā krāsā

Notiek palaišana.

Balta

Gatavs lietošanai, nav savienojuma ar Ubiquiti® tīkla pārvaldības sistēmu (UISP). Skatiet sadaļu “UISP pārvaldība”.

Zila

Gatavs lietošanai, ir savienojums ar UISP.

Pastāvīgi deg zilā krāsā un laiku pa laikam mirgo

Gatavs lietošanai, nevar izveidot savienojumu ar UISP, pārbaudiet savienojumu ar UISP serveri.

Ātri mirgo zilā krāsā

Izmantots ierīces atrašanai UISP sistēmā.

Pārmaiņus
balta/zila

Notiek aparātprogrammatūras jaunināšana.

PoE ieejas ports

Šis Gigabit Ethernet ports tiek izmantots barošanas pieslēgšanai, un tas ir jāpievieno LAN un DHCP serverim. IP noklusējuma adrese: 192.168.1.20.

Poga Reset (Atiestatīt)

Lai atiestatītu uz rūpnīcas iestatījumiem, turiet nospiestu atiestatīšanas pogu (ierīcei jābūt ieslēgtai) ilgāk par 10 sekundēm. Ierīci var atiestatīt arī attālināti, izmantojot pogu Reset (Atiestatīt), kas atrodas Gigabit PoE Adapter apakšā.

Uzstādīšana

 1.  
 2. IZVĒLES
  Pievienojiet stabilizatora balsteņus, lai nodrošinātu papildu atbalstu.
  (Tas ir ieteicams plaša diapazona instalācijām.)

 3.  
 4. Piezīme. GBE-LR var uzstādīt jebkurā kārts pusē. Šajā sadaļā ir parādīts, kā GBE-LR tiek uzstādīts kreisajā pusē, bet uzstādīšana labajā pusē ir līdzīga.

  Pa kreisi

  VAI

  Pa labi

 5. Piezīme. Grieziet stiprinājuma kronšteinu pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz tas nofiksējas paredzētajā pozīcijā.

 6. (Kārts nav parādīta)

Barošanas pieslēgšana

BRĪDINĀJUMS.Komutatora pieslēgvietai jāatbilst jaudas specifikācijām, kas norādītas sadaļā “Specifikācijas”.

VAI

Izvēles

Konfigurācija

Pēc noklusējuma ierīces iestatījums ir DHCP, tāpēc tā automātiski mēģina iegūt IP adresi. Ja tas neizdodas, tā izmanto noklusējuma rezerves IP adresi 192.168.1.20. Pārejiet uz attiecīgo sadaļu DHCP vai “Rezerves IP adrese”:

DHCP

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

 1. Pievienojiet datoru savam tīklam un konfigurējiet Ethernet adapteri datorā ar statisko IP adresi 192.168.1.x apakštīklā.
 2. Atveriet tīmekļa pārlūku. Adreses laukā ierakstiet: https://192.168.1.20

  Pēc tam nospiediet taustiņu Enter (Ievadīt) (datorā ar operētājsistēmu Windows) vai Return (Atgriezties) (datorā ar operētājsistēmu Macintosh).

 3. Izvēlieties valsti un valodu. Jums ir jāpiekrīt produkta lietošanas noteikumiem. Noklikšķiniet uz Continue (Turpināt).
 4. Ievadiet Username (Lietotājvārds) un Password (Parole), apstipriniet Password (Parole) un noklikšķiniet uz Save (Saglabāt).
 5. Noklikšķiniet uz ikonas.
 6. Konfigurējiet šādus iestatījumus:
  1. Vienai ierīcei iespējojiet režīmu Access Point (Piekļuves punkts). Otrai ierīcei (stacijai) atstājiet režīmu Access Point (Piekļuves punkts) atspējotu.
  2. Nosaukumu ievadiet laukā SSID. Tam jābūt vienādam AP un stacijā.
  3. Laukā WPA2 Preshared Key (WPA2 iepriekš koplietota atslēga) ievadiet burtciparu kombināciju (0–9, A–Z vai a–z).
  4. Piezīme. Atslēga ir burtciparu parole (8–63 rakstzīmes).

 7. Noklikšķiniet uz Save Changes (Saglabāt izmaiņas).
 8. Konfigurējiet katru ierīci (piekļuves punktu un staciju) ar unikālu IP adresi:
  1. Noklikšķiniet uz ikonas.
  2. Pārskatiet sadaļas Network (Tīkls) iestatījumus, lai nodrošinātu, ka katrai ierīcei ir unikāla IP adrese. Šo IP adresi var saņemt, izmantojot DHCP, vai lietot statisku IP adresi.
   • DHCP. Pēc noklusējuma DHCP klients ir iespējots; ja jūsu tīklā ir DHCP serveris, ierīce saņems savu adresi, izmantojot DHCP.
   • Piezīme. Ja DHCP klients nedarbojas, ierīce izmantos rezerves IP adresi: 192.168.1.20

   • Static(Statiska). Atlasiet šo opciju, lai atspējotu DHCP klientu un ievadītu statisku IP adresi.
  3. Noklikšķiniet uz Save Changes (Saglabāt izmaiņas).

Rezerves IP adrese

 1. Pārliecinieties, vai jūsu dators (vai cita resursiekārta) ir pievienots tam pašam LAN tīklam kā GigaBeam.
 2. Konfigurējiet Ethernet adapteri resurssistēmā ar statisko IP adresi 192.168.1.x apakštīklā.
 3. Atveriet tīmekļa pārlūku. Adreses laukā ierakstiet https://192.168.1.20 un nospiediet taustiņu Enter (Ievadīt) (personālajā datorā) vai Return (Atgriezties) (Mac datorā).

 4. Izvēlieties valsti un valodu. Jums ir jāpiekrīt produkta lietošanas noteikumiem. Noklikšķiniet uz Continue (Turpināt).
 5. Ievadiet Username (Lietotājvārds) un Password (Parole), apstipriniet Password (Parole) un noklikšķiniet uz Save (Saglabāt).
 6. Noklikšķiniet uz ikonas.
 7. Konfigurējiet šādus iestatījumus:
  1. Vienai ierīcei iespējojiet režīmu Access Point (Piekļuves punkts). Otrai ierīcei (stacijai) atstājiet režīmu Access Point (Piekļuves punkts) atspējotu.
  2. Nosaukumu ievadiet laukā SSID. Tam jābūt vienādam AP un stacijā.
  3. Laukā WPA2 Preshared Key (WPA2 iepriekš koplietota atslēga) ievadiet burtciparu kombināciju (0–9, A–Z vai a–z).
  4. Piezīme. Atslēga ir burtciparu parole (8–63 rakstzīmes).

 8. Noklikšķiniet uz Save Changes (Saglabāt izmaiņas).
 9. Konfigurējiet katru ierīci (piekļuves punktu un staciju) ar unikālu IP adresi:
  1. Noklikšķiniet uz ikonas.
  2. Pārskatiet sadaļas Network (Tīkls) iestatījumus, lai nodrošinātu, ka katrai ierīcei ir unikāla IP adrese. Šo IP adresi var saņemt, izmantojot DHCP, vai lietot statisku IP adresi.
   • DHCP. Pēc noklusējuma DHCP klients ir iespējots; ja jūsu tīklā ir DHCP serveris, ierīce saņems savu adresi, izmantojot DHCP.
   • Piezīme. Ja DHCP klients nedarbojas, ierīce izmantos rezerves IP adresi: 192.168.1.20

   • Static(Statiska). Atlasiet šo opciju, lai atspējotu DHCP klientu un ievadītu statisku IP adresi.
  3. Noklikšķiniet uz Save Changes (Saglabāt izmaiņas).

Vēlreiz izpildiet sadaļā “Konfigurācija” sniegtos norādījumus otrai GigaBeam ierīcei.

UISP pārvaldība

Varat pārvaldīt savu ierīci, izmantojot UISP, kas ļauj konfigurēt, pārraudzīt, jaunināt ierīces un veidot rezerves kopijas, izmantojot vienu lietotni. Sāciet darbu vietnē uisp.ui.com

Salāgošana

Padomi

Savienojuma izveidošana

Noregulējiet AP un Station (Staciju), lai izveidotu savienojumu.

Piezīme. AP vispirms ir jāpavērš pret staciju, jo stacija neraida nekādu RF signālu, kamēr nav uztvērusi pārraidi no AP.

 1. AP Vizuāli pavērsiet AP pret staciju, atbrīvojot atloka uzgriežņus pie stiprinājuma kronšteina, lai ļautu pielāgot azimutu un pacēlumu.
 2. Noregulējiet azimutu.

  Noregulējiet pacēlumu.

  Piezīme. NEREGULĒJIET vienlaicīgi AP un staciju.

 3. Stacija Vizuāli pavērsiet Station (Staciju) pret AP. Lai pielāgotu Station (Stacijas) pozīciju, noregulējiet azimutu un pacēlumu (kā aprakstīts 1. solī).
 4. Atveriet konfigurācijas saskarni Atlasiet Tools (Rīki) un pēc tam atlasiet Align Antenna (Salāgot antenu).
 5. Atkārtojiet 1.–2. soli, līdz ir izveidots optimāls savienojums un gan 60G, gan 5G gaismas diodes nepārtraukti deg zilā krāsā. Tas nodrošina vislabāko iespējamo datu pārraides ātrumu starp radio ierīcēm.
 6. Piezīme. Maksimālo signāla stiprumu var iegūt, iteratīvi pārvelkot azimutu un augstumu.

 7. Fiksējiet salāgojumu abām radio ierīcēm, pievelkot visus uzgriežņus.
 8. Novērojiet katras radio ierīces signāla līmeni, lai nodrošinātu, ka vērtības paliek nemainīgas, pievelkot uzgriežņus. Ja fiksācijas procesa laikā vērtība mainās, atskrūvējiet uzgriežņus, vēlreiz pabeidziet katras radio ierīces salāgošanu un atkal pievelciet uzgriežņus.

Uzstādītāja atbildība par atbilstību

Ierīču uzstādīšana ir jāuztic profesionālim, un šis profesionālis ir atbildīgs par to, lai ierīce darbotos saskaņā ar valsts normatīvajām prasībām.

Antena

Lauks 5GHz Output Power (izvades jauda) ir paredzēts profesionālim, kurš veic uzstādīšanu, lai palīdzētu ievērot normatīvās prasības.

Specifikācijas

GBE-LR

Izmēri

415 x 415 x 303 mm (16,34 x 16,34 x 11,93")

Svars

Bez stiprinājuma1,4 kg (3,09 lb)
Ar stiprinājumu1,8 kg (3,97 lb)

Korpuss

Alumīnijs, pret UV stabilizēts polikarbonāts

Antenas pastiprinājums

5 GHz11 dBi
60 GHz38 dBi

Tīklošanas interfeiss

(1) 10/100/1000 Mbps Ethernet pieslēgvieta

Maks. jaudas patēriņš

11 W

Barošanas metode

Pasīvais PoE, kontakti 4, 5+ un 7, 8-

Barošanas avots

24 VDC, 0,5 A Gigabit PoE Adapter (iekļauts komplektā)

Sprieguma diapazons

No +22 līdz +26 V līdzstrāva

Gaismas diodes

Jauda/Ethernet/5G/60G

Vēja noslodze

56 N pie 200 km/h (12,6 lbf pie 125 jūdzēm/h)

Vēja izturība

200 km/h (125 jūdzes/h)

Montāža

Kārts stiprinājums (iekļauts komplektā)

ESD/EMP aizsardzība

± 24 kV Kontakts/Gaiss

Darba temperatūra

No -40 līdz 60° C (no -40 līdz 140° F)

Darba mitrums

5–95% bez kondensācijas

Sertifikāti

FCC, IC, CE

Radio

Maks. vadītā TX signāla jauda

5/60 GHz kombinētais25 dBm

Kanāla joslas platums

60 GHz2160 MHz
5 GHz20/40/80 MHz

Darba frekvence (MHz)

US/CA

U-NII-1

5150–5250

U-NII-2A

5250–5350

U-NII-2C

5470–5725

U-NII-3

5725–5850

57 000–66 000

Pasaulē

5180–5875
57 000–66 000

Vadības radio (MHz)

Pasaulē

2412–2472

US/CA

2412–2462