×

Klik for
Indholdsfortegnelse

menuGBE-LR lynvejledning til hurtig opstart

Pakkens indhold

Parabol
Hovedarm
Stabiliseringsarme (2 stk.)
Monteringsbeslag
Skrue
U-klemme
Fladskiver (2 stk.)
Låseskiver (2 stk.)
Flangemøtrikker (2 stk.)
Gigabit PoE (24 V, 0,5 A) med monteringsbeslag
Netledning

Installationskrav

Hardwareoversigt

60 GHz LED

Lyser konstant blåt, når 60 GHz-linket er klar.

5 GHz LED

Lyser konstant blåt, når 5 GHz-linket er klar.

LAN LED

LED’en lyser konstant blåt, når der er oprettet en aktiv Ethernet-forbindelse til Ethernet-porten, og blinker, når der er aktivitet.

Strøm-/status-LED

Blinker hvidt

Opstart i gang.

Hvid

Klar til brug, ikke forbundet med Ubiquiti Internet Service Provider (UISP). Se "UISP-styring".

Blå

Klar til brug, sluttet til UISP.

Lyser konstant blåt, blinker lejlighedsvis

Klar til brug, kan ikke oprette forbindelse til UISP, kontroller forbindelse til UISP-server.

Blinker blåt hurtigt

Bruges til at finde en enhed i UISP.

Skifter mellem
blå og hvid

Firmwareopgradering i gang.

PoE IN-port

Denne Gigabit Ethernet-port bruges til tilslutning af strøm og skal sluttes til LAN- og DHCP-serveren. Standard-IP-adresse: 192.168.1.20.

Knappen Reset (Nulstil)

Tryk på og hold knappen Reset (Nulstil) inde i mere end 10 sekunder, mens enheden er tændt, for at nulstille den til fabriksindstillingerne. Enheden kan også nulstilles via fjernstyring med knappen Reset (Nulstil) i bunden af Gigabit PoE Adapter.

Installation

 1.  
 2. VALGFRI
  Fastgør stabiliseringsarmene for ekstra støtte.
  (Dette anbefales til langtrækkende installationer.)

 3.  
 4. Bemærk: GBE-LR kan monteres på begge sider af stangen. Dette afsnit viser GBE-LR monteret på venstre side; proceduren for montering på højre side er den samme.

  Venstre

  ELLER

  Højre

 5. Bemærk: Drej monteringsbeslaget med uret, indtil det låses på plads.

 6. (Stang ikke vist)

Tilslutning af strøm

ADVARSEL:Switchens port skal overholde de strømspecifikationer, der er angivet under "Specifikationer".

ELLER

Valgfrit

Konfiguration

Enheden er som standard indstillet til DHCP, så den forsøger automatisk at hente en IP-adresse. Hvis det ikke lykkes, bruger standardadressen for Fallback-IP, 192.168.1.20. Gå til det relevante afsnit, DHCP eller "Fallback-IP-adresse":

DHCP

Brug en af følgende metoder:

 1. Konfigurer Ethernet-adapteren på din computer med en statisk IP-adresse på undernettet 192.168.1.x.
 2. Åbn webbrowseren. Skriv følgende i adressefeltet: https://192.168.1.20

  Tryk så på Enter (pc) eller Return (Mac).

 3. Vælg Country (Land) og Language (Sprog). Du skal acceptere Terms of Use (Vilkår for brug) for at bruge produktet. Klik på Continue (Fortsæt).
 4. Indtast et Username (Brugernavn) og Password (Adgangskode), bekræft Password (Adgangskode), og klik på Save (Gem).
 5. Klik på -ikonet.
 6. Konfigurer følgende indstillinger:
  1. På en af enhederne skal du aktivere tilstanden Access Point (Adgangspunkt). På den anden enhed (stationen), skal du lade Access Point (Adgangspunkt) være deaktiveret.
  2. Angiv et navn i feltet SSID. Det skal være det samme på både adgangspunktet og stationen.
  3. I feltet WPA2 Preshared Key (Forhåndsdelt WPA2-nøgle) skal du indtaste en kombination af alfanumeriske tegn (0-9, A-Z eller a-z).
  4. Bemærk: Nøglen er en alfanumerisk adgangskode på mellem 8 og 63 tegn.

 7. Klik på Save Changes (Gem ændringer).
 8. Konfigurer hver enhed (AP og station) med en entydig IP-adresse:
  1. Klik på -ikonet.
  2. Gennemse indstillingerne for Network (Netværk) for at sikre, at hver enhed har en entydig IP-adresse. Radioerne kan få deres IP-adresse via DHCP eller bruge en statisk IP-adresse.
   • DHCP DHCP-klient er som standard aktiveret. Hvis der er en DHCP-server på dit netværk, får enheden adressen via DHCP.
   • Bemærk: Hvis DHCP-klient mislykkedes, vil enheden bruge Fallback-IP-adressen: 192.168.1.20

   • Statisk Vælg denne indstilling for at deaktivere DHCP-klienten og angive en statisk IP-adresse.
  3. Klik på Save Changes (Gem ændringer).

Fallback-IP-adresse

 1. Sørg for, at din computer (eller en anden værtsmaskine) er sluttet til det samme LAN som GigaBeam.
 2. Konfigurer Ethernet-adapteren på værtssystemet med en statisk IP-adresse på undernettet 192.168.1.x.
 3. Åbn webbrowseren. Indtast https://192.168.1.20 i adressefeltet, og tryk på Enter (PC) eller Return (Mac).

 4. Vælg Country (Land) og Language (Sprog). Du skal acceptere Terms of Use (Vilkår for brug) for at bruge produktet. Klik på Continue (Fortsæt).
 5. Indtast et Username (Brugernavn) og Password (Adgangskode), bekræft Password (Adgangskode), og klik på Save (Gem).
 6. Klik på -ikonet.
 7. Konfigurer følgende indstillinger:
  1. På en af enhederne skal du aktivere tilstanden Access Point (Adgangspunkt). På den anden enhed (stationen), skal du lade Access Point (Adgangspunkt) være deaktiveret.
  2. Angiv et navn i feltet SSID. Det skal være det samme på både adgangspunktet og stationen.
  3. I feltet WPA2 Preshared Key (Forhåndsdelt WPA2-nøgle) skal du indtaste en kombination af alfanumeriske tegn (0-9, A-Z eller a-z).
  4. Bemærk: Nøglen er en alfanumerisk adgangskode på mellem 8 og 63 tegn.

 8. Klik på Save Changes (Gem ændringer).
 9. Konfigurer hver enhed (AP og station) med en entydig IP-adresse:
  1. Klik på -ikonet.
  2. Gennemse indstillingerne for Network (Netværk) for at sikre, at hver enhed har en entydig IP-adresse. Radioerne kan få deres IP-adresse via DHCP eller bruge en statisk IP-adresse.
   • DHCP DHCP-klient er som standard aktiveret. Hvis der er en DHCP-server på dit netværk, får enheden adressen via DHCP.
   • Bemærk: Hvis DHCP-klient mislykkedes, vil enheden bruge Fallback-IP-adressen: 192.168.1.20

   • Statisk Vælg denne indstilling for at deaktivere DHCP-klienten og angive en statisk IP-adresse.
  3. Klik på Save Changes (Gem ændringer).

Gentag trinnene i afsnittet "Konfiguration" på den anden GigaBeam.

UISP-styring

Du kan administrere din enhed ved hjælp af UISP, som giver dig mulighed for at konfigurere, overvåge, opgradere og sikkerhedskopiere dine enheder via en enkelt applikation. Kom i gang på uisp.ui.com

Justering

Tip

Oprettelse af et link

Juster retningen af adgangspunktet og stationen for at oprette forbindelse.

Bemærk: Adgangspunktet skal være rettet mod stationen, fordi stationen ikke sender noget RF-signal, før den registrerer transmissioner fra adgangspunktet.

 1. AP Ret visuelt adgangspunktet mod stationen ved at løsne flangemøtrikkerne på monteringsbeslaget, så pejlingen og højden kan justeres.
 2. Juster pejlingen:

  Juster højden:

  Bemærk: Foretag IKKE justeringer af adgangspunktet og stationen samtidig.

 3. Station Ret visuelt stationen mod adgangspunktet. For at justere stationens position skal du justere pejlingen og højden som beskrevet i trin 1.
 4. Åbn konfigurationsinterfacet. Vælg Tools (Værktøjer), og vælg Align Antenna (Juster antenne).
 5. Gentag trin 1-2 indtil du har opnået en optimal forbindelse, og både 60G og 5G LED'erne lyser blåt. Dette sikrer den bedst mulige datahastighed mellem radioerne.
 6. Bemærk: Maksimal signalstyrke kan bedst opnås ved gentagne gange at skrue på pejling og højde.

 7. Lås justeringen af begge radioer ved at spænde alle møtrikkerne.
 8. Hold øje med signalniveauet på hver af radioerne for at sikre, at værdierne forbliver konstante, mens du spænder møtrikkerne. Hvis nogen af værdierne ændrer sig under fastlåsningsprocessen, skal du løsne møtrikkerne, tilrette justeringen af hver radio igen og spænde møtrikkerne igen.

Installatørens overholdelsesansvar

Enhederne skal installeres professionelt, og det er den professionelle installatørs ansvar at sikre, at enheden betjenes i overensstemmelse med de lokale myndighedskrav i landet.

Antenne

Feltet 5GHz Output Power (5GHz-udgangseffekt) indgår som hjælp til, at den professionelle installatør kan overholde lovkravene.

Specifikationer

GBE-LR

Mål

415 x 415 x 303 mm (16,34 x 16,34 x 11,93")

Vægt

Uden beslag1,4 kg (3,09 lb)
Med beslag1,8 kg (3,97 lb)

Kabinet

Aluminium, UV-stabiliseret polycarbonat

Antenneforstærkning

5 GHz11 dBi
60 GHz38 dBi

Netværksinterface

(1) 10/100/1000 Mbps Ethernet-port

Maks. strømforbrug

11 W

Tænd/sluk-metode

Passiv PoE, ben 4, 5+, 7, 8-

Strømforsyning

24 V DC, 0,5 A Gigabit PoE-adapter (medfølger)

Spændingsområde

+22 til +26 V DC

LED'er

Strøm/Ethernet/5G/60G

Vindbelastning

56 N ved 200 km/t (12,6 lbf ved 125 mph)

Vindmodstandsevne

200 km/t (125 mph)

Montering

Stangbeslag (medfølger)

ESD/EMP-beskyttelse

± 24 kV kontakt/luft

Driftstemperatur

-40 til 60° C (-40 til 140° F)

Driftsfugtighed

5 til 95 %, ikke-kondenserende

Certificeringer

FCC, IC, CE

Radio

Maks. ledet TX-signalstyrke

5/60 GHz kombineret25 dBm

Kanalbåndbredde

60 GHz2160 MHz
5 GHz20/40/80 MHz

Driftsfrekvens (MHz)

US/CA

U-NII-1

5150 - 5250

U-NII-2A

5250 - 5350

U-NII-2C

5470 - 5725

U-NII-3

5725 - 5850

57.000 - 66.000

I hele verden

5180 - 5875
57000 - 66000

Radiostyring (MHz)

I hele verden

2412 - 2472

US/CA

2412 - 2462