×

Klik for
Indholdsfortegnelse

MenuES-16XP lynvejledning til hurtig opstart

Pakkens indhold

EdgeSwitch 16XP
Fladhovedskruer (2 stk.)
Phillips-skruer (4 stk.)
Clipsemøtrikker (4 stk.)
Strømkabler (2 stk.)

Installationskrav

Vi anbefaler, at du beskytter dine netværk mod skadelige udendørsmiljøer og destruktive ESD-hændelser med et skærmet Ethernet-kabel i industrikvalitet fra Ubiquiti. Du finder flere oplysninger ved at gå til ui.com/toughcable

VIGTIGT: Selvom kablerne kan placeres udendørs, skal selve EdgeSwitch-enheden være placeret inde i et beskyttende kabinet.

ADVARSEL: For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må denne EdgeSwitch ikke udsættes for regn eller fugt.

ADVARSEL: MANGEL PÅ TILSTRÆKKELIG VENTILATION KAN UDGØRE EN BRANDFARE. SØRG FOR MINDST 20 MM FRIRUM UD FOR VENTILATIONSHULLERNE FOR AT OPNÅ TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION.

Hardwareoversigt

A og B betegner de to 8-ports EdgeSwitch-enheder i racket. Dette kan være nyttigt for indstillingen Location (Sted) på fanen Device (Enhed) i konfigurationsinterfacet.

Strøm-/link-LED for styringsport

Slukket

Ingen strøm/intet link

Ravgul

Efter opstart angiver LED'en, at der er tændt for strømmen. Efter etablering af et indledende link angiver LED'en en forbindelse på 10/100 Mbps. Hvis linket afbrydes, slukkes LED'en, indtil et link igen er etableret. Hvis enheden genstartes, angiver LED'en igen, at der er tændt for strømmen, indtil der oprettes et link.

RJ45 PoE LED (port 1 - 8)

Slukket

Ingen Power over Ethernet

Grøn

24 V Power over Ethernet

Ravgul

48V Power over Ethernet

RJ45-hastighed/link/aktivitet-LED (port 1 - 8)

Slukket

Intet link

Ravgul

Link oprettet ved 10/100 Mbps

Blinker ravgult

Linkaktivitet ved 10/100 Mbps

Grøn

Link oprettet ved 1000 Mbps

Blinker grønt

Linkaktivitet ved 1000 Mbps

Styringsport

10/100 Mbps-port bruges til at få adgang til EdgeSwitch-konfigurationsinterfacet.

USB-port

Reserveret til fremtidig brug.

RJ45 (port 1 - 8)

10/100/1000 Mbps-porte til switching og PoE (også tilgængelig for styring som standard).

Knappen Reset (Nulstil)

Tryk på og hold knappen Reset (Nulstil) inde i mere end 10 sekunder, mens enheden er tændt, for at nulstille den til fabriksindstillingerne.

Tænd/sluk

Tilslut den medfølgende strømadapter til strømporten.

Hardwareinstallation

  1. ELLER

"Daisy Chain"-forbindelse (ekstraudstyr)

Alle dataporte fås som uplink-porte. Hvis du vil sammenkoble EdgeSwitch A og B i "daisy-chain"-konfiguration, anbefaler vi, at du med et Ethernet-kabel tilslutter port 8 på EdgeSwitch A og port 1 på EdgeSwitch B.

Bemærk: PoE er som standard deaktiveret for alle nummererede porte og ikke tilgængeligt for porten Management (Styring). Du kan aktivere PoE for de relevante porte via fanen Ports (Porte) i konfigurationsinterfacet.

Adgang til konfigurationsinterfacet

Opret forbindelse til konfigurationsinterfacet ved at udføre følgende trin:

  1. Kontroller, at din computer er tilsluttet porten Management (Styring) på EdgeSwitch.
  2. Bemærk: Som standard kan du konfigurere EdgeSwitch via en hvilken som helst port, men vi anbefaler at bruge porten Management (Styring). (Adgangen til konfigurationsinterfacet kan være begrænset til porten Management (Styring) alene. Du kan konfigurere denne indstilling på fanen Device (Enhed).

  3. Konfigurer Ethernet-adapteren på din computer med en statisk IP-adresse på undernettet 192.168.1.x (f.eks. 192.168.1.100).
  4. Åbn webbrowseren. Indtast https://192.168.1.20 i adressefeltet. Tryk på Enter (pc) eller Return (Mac).
  5. Angiv ubnt i felterne Username (Brugernavn) og Password (Adgangskode). Klik på Login (Logon).

Konfigurationsinterfacet vises, så du kan tilpasse dine indstillinger efter behov.

Du kan også administrere din enhed ved hjælp af Ubiquiti Internet Service Provider. Med UISP kan du konfigurere, overvåge, opgradere og sikkerhedskopiere dine enheder vha. en enkelt applikation.

Konfiguration af PoE-indstillinger

ADVARSEL: Før du aktiverer PoE, skal du kontrollere, at den tilsluttede enhed understøtter passiv PoE og den tilførte spænding. PoE er som standard deaktiveret for hver port.

  1. Klik på fanen Ports (Porte).
  2. Vælg den Ethernet-port, du vil konfigurere, på fanen Ports (Porte). Vælg den relevante indstilling for PoE Status (PoE-status), og klik derefter på Save Changes (Gem ændringer).

PoE-LED'en på Ethernet-porten vil bekræfte PoE-indstillingen.

Specifikationer

ES-16XP

Mål

480 x 44,5 x 186 mm (18,9 x 1,75 x 7,32")

Vægt

3,95 kg (8,71 lb)

Hardwarekonfiguration

(2) 8-ports EdgeSwitch 8XP-enheder

Montering

19" 1U-rackmontering

8-ports ES-8XP*

Strømindgang

100-240VAC

Maks. strømforbrug

150W

PoE-udgangens spændingsområde

45-48 VDC/22-24 VDC

Maks. PoE-effektforbrug pr. dataport

11,5 W (24 V)
23 W (48 V)

ESD-normering

±24 kV luft/kontakt

PoE-metode

Passiv

Knappen

Reset (Nulstil)

USB-port

2,0 type A (reserveret til fremtidig brug)

Processor

MIPS 24 K, 400 MHz

Systemhukommelse

64 MB

Kodelagring

8 MB

Certificeringer

CE, FCC, IC

Driftstemperatur

-25 til 55° C (-13 til 131° F)

Driftsfugtighed

90 % ikke-kondenserende

Konfigurerbar PoE pr. port

StyringsportIkke relevant
DataporteSlukket/24 V/48 V

LED’er pr. port

StyringsportStrøm/link
DataportePoE, hastighed/link/aktivitet

Netværksinterfaces

Styringsport(1) 10/100 Ethernet-port
Dataporte(8) 10/100/1000 Ethernet-porte

* Specifikationerne gælder for hver 8-ports EdgeSwitch ES-8XP-enhed.