×

Klik for
Indholdsfortegnelse

MenuAF-4X lynvejledning til hurtig opstart

Pakkens indhold

airFiber AF-4X
Montering af GPS-antenne
Ekstern GPS-antenne
Metalspændebånd
Kabelbindere (2 stk.)
Universalbeslag
airFiber PoE (24 V, 1 A) med monteringsbeslag
Netledning

Antenne-kompatibilitet

airFiber AF-4X-radioen er designet til brug sammen med følgende airFiber X-antennemodeller:

AF-4X kan også fungere med følgende RocketDish-antennemodeller:

1 Kontroller de lokale/regionale bestemmelser vedrørende den maksimalt tilladte antenneforstærkning for din anvendelse.
2 Kræver universalbeslag (medfølger) eller AF-5G-OMT-S45-konverteringssættet (medfølger ikke).

Installationskrav

Hardwareoversigt

airFiber-antennestik

Bruges til at fastgøre RF-antennekabler (medfølger ikke).

GPS-antennestik

Bruges til at montere GPS-antennen.

Signal-LED'er

  Signal 4-LED lyser blåt, når den er slået til.
Signal 3-LED lyser grønt, når den er slået til.
Signal 2-LED lyser gult, når den er slået til.
Signal 1-LED lyser rødt, når den er slået til.

Opstart til airOS Når du tænder, lyser strøm-, GPS-, LINK- og signal 1-4-LED'erne op. Når CPU-koden overtager, slukker GPS-, LINK- og signal 1-3-LED'erne. Signal 4-LED'en lyser fortsat for at indikere, at opstartssekvensen er i gang.

Initialisering af airFiber-software Når airFiber-programmet starter op under airOS, skifter signal 4-LED'en fra et stabilt lys til en 2,5 Hz blinken. Dette fortsætter, indtil enheden er fuldt opstartet.

Signalniveau Efter fuldført opstart fungerer signal 1-4-LED'erne som et søjlediagram, der viser, hvor tæt enheden er på et ideelt sigte. Dette skaleres automatisk baseret på link-rækkevidden, antenneforstærkningen og fjernenhedens konfigurerede TX-signalstyrke. Hver signal-LED har tre mulige tilstande: Tændt, blinkende og Off (slukket). Alle signal-LED'er vil være tændt ved et ideelt link. Hvis linket har et tab på 1 dB, vil signal 4-LED'enblinke, og ved et tab på 2 dB, vil signal 4-LED'en slukke. Det komplette søjlediagram for LED-signalerne er vist nedenfor.

Tab i dB
0 -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7 -8 -9 -10 -11 -12 -13

Link-LED

Slukket

RF slukket

Synkroniserer

Afmærker

Registrerer

Tændt

Driftsklar

GPS-LED

Slukket

Ingen GPS-synkronisering

Ikke i drift (svagt signal)

Tændt

Driftsklar (kraftigt signal)

MGMT-LED

Slukket

Intet Ethernet-link

Tændt

Ethernet-link etableret

Tilfældig blinken

Ethernet-aktivitet

Data-LED

Slukket

Intet Ethernet-link

Tændt

Ethernet-link etableret

Tilfældig blinken

Ethernet-aktivitet

LED-strømindikator

Slukket

Ingen strøm

Tændt

Tændt

Styringsport

10/100 Mbps, sikret Ethernet-port til konfiguration. In-Band Management (Styring i båndet) er aktiveret som standard i airFiber-konfigurationsinterfacet. Når In-Band Management (Styring i båndet) er deaktiveret, er MGMT-porten den eneste port, som kan overvåge, konfigurere og/eller opdatere firmware.

Knappen Reset (Nulstil)

Tryk på og hold knappen Reset (Nulstil) inde i mere end 10 sekunder, mens enheden allerede er tændt, for at nulstille den til fabriksindstillingerne.

Dataport

Gigabit PoE-port til håndtering af al brugertrafik og strømforsyning af enheden.

Monteringsoversigt

Vi anbefaler, at du konfigurerer dine parrede AF-4X-radioer før installation. Nedenstående oversigt opsummerer installationsproceduren, og de efterfølgende afsnit indeholder detaljerede oplysninger om installationen.

Tilslutning af Power over Ethernet

 1. ADVARSEL: Brug kun den medfølgende adapter, model POE-24-AF5X. Bruges den ikke, kan det beskadige enheden og gøre produktgarantien ugyldig.

Konfiguration af airFiber

Brug airFiber-konfigurationsinterfacet til at konfigurere følgende indstillinger:

Gentag trinnene i afsnittet airFiber-konfiguration på den anden radio.

Du kan finde detaljer om airFiber-konfigurationsinterfacet i brugervejledningen til airFiber X på: ui.com/download/airfiber

Hardwareinstallation

Installer af en jordledning

 1. På installationsstedet skal du fastgøre den anden ende af jordledningen til en jordet mast, en stang, et tårn eller en jordingsskinne.
 2. ADVARSEL: Fejlagtig jording af din airFiber-radio vil gøre garantien ugyldig.

  Bemærk: Jordledningen skal være så kort som muligt og ikke længere end 1 meter i længden.

Montering på en airFiber X-antenne

Følg vejledningen i dette afsnit for at montere AF-4X på en airFiber X-antenne eller en RocketDish-antenne med AF-5G-OMT-S45-konverteringssættet.

Bemærk: Se afsnittet "Montering på en RocketDish-antenne" for at montere radioen på en RocketDish-antenne med det medfølgende universalbeslag.

airFiber X-antennen AF-5G30-S45 er vist i dette afsnit:

Monter på en RocketDish-antenne

Bemærk: Se "Montering på en RocketDish-antenne", hvis du monterer AF-4X på en RocketDish med AF-5G-OMT-S45-konverteringssættet.

RocketDish RD-5G30-antennen er vist i dette afsnit:

Monter den eksterne GPS-antenne

Find et monteringspunkt med klart udsyn til himlen, over jorden og så langt væk som muligt fra radioen.

 1.  
 2. ELLER

Tilslutning af Power over Ethernet

 1. ADVARSEL: Brug kun den medfølgende adapter, model POE-24-AF5X. Bruges den ikke, kan det beskadige enheden og gøre produktgarantien ugyldig.

Valgfrit

Transientbeskyttelse

For ekstra beskyttelse kan du montere to transientbeskyttelsesenheder, såsom Ubiquiti Ethernet Surge Protector, model ETH-SP-G2 for enden af hvert link. Montér den første transientbeskyttelsesenhed inden for 1 meter fra airFiber-DATA-porten, og montér den anden transientbeskyttelsesenhed ved adgangspunktet for stedet, hvor det kablede netværksudstyr er installeret.

Justering

Tip

Oprettelse af et link

Juster placeringen af Master og Slave for at oprette et link. Følgende afsnit viser airFiber X-antennen AF-5G30-S45:

Bemærk: Masteren skal være rettet mod slaven, fordi slaven ikke sender noget RF-signal, før den registrerer transmissioner fra masteren.

 1. Master Ret visuelt masteren mod slaven. For at justere masterens position skal du justere pejlingen og højden.

  Juster pejlingen:

  1. Løsn de fire flangemøtrikker på de to polklemmer.
  2. Drej antennen, så den peger mod den anden ende af linket.
  3. Spænd de fire flangemøtrikker på de to polklemmer.

  Juster højdevinklen:

  1. Løsn de seks sekskantede bolte, så skiverne frit kan drejes rundt med hånden.
  2. Spænd eller løsn højdejusteringsbolten for at indstille den ønskede hældning.
  3. Spænd de seks sekskantede bolte.
 2. Bemærk: Undgå samtidig justering af Master og Slave.

 3. Slave Ret visuelt slaven mod masteren. For at justere slavens position skal du justere pejlingen og højden som beskrevet i trin 1.
 4. Kontrollér, om der oprettes forbindelse. Sørg for, at LINK-LED'en lyser grønt, og slavens signal-LED'er viser signalniveauer.

 5. Slave Ret slaven mod masteren for at opnå det stærkest mulige signalniveau på masteren.
 6. Bemærk: Se afsnittet om signal-LED'er for detaljer om signalværdier.

  Bemærk: Maksimal signalstyrke kan bedst opnås ved gentagne gange at skrue på pejling og højde.

 7. Master Ret masteren mod slaven for at opnå det stærkest mulige signalniveau på slaven.
 8. Gentag trin 4 og 5, indtil du opnår en optimal forbindelse med stabilt lys i alle fire signal-LED'er. Dette sikrer den bedst mulige datahastighed mellem airFiber-radioerne.
 9. Lås justeringen af begge airFiber-antenner ved at spænde alle bolte og møtrikker.
 10. Hold øje med signal-LED'erne på hver af airFiber-radioerne for at sikre, at værdierne forbliver konstante, mens du spænder møtrikker og bolte. Hvis nogen af LED-værdierne ændrer sig under fastlåsningsprocessen, skal du løsne møtrikkerne og boltene, tilrette justeringen af hver airFiber-antenne igen og spænde møtrikkerne og boltene igen.

Få detaljerede oplysninger om opsætning af et airFiber-link i brugervejledningen til airFiber X på: ui.com/download/airfiber

Installatørens overholdelsesansvar

Enhederne skal installeres professionelt, og det er den professionelle installatørs ansvar at sikre, at enheden betjenes i overensstemmelse med de lokale myndighedskrav i landet.

Felterne Output Power (Udgangseffekt), Antenna Gain (Antenneforstærkning), Cable Loss (Kabeltab) og Frequency (Frekvens) indgår som hjælp til, at den professionelle installatør kan overholde lovkravene.

Specifikationer

airFiber AF-4X

Mål

224 x 82 x 48 mm (8,82 x 3,23 x 1,89")

Vægt

0,35 kg (0,77 lb)

RF-stik

(2) RP-SMA vejrbestandig (CH0, CH1)

(1) SMA vejrbestandig (GPS)

GPS-antenne

Ekstern magnetfod

Strømforsyning

24V, 1A PoE Gigabit-adapter (medfølger)

Tænd/sluk-metode

Passiv Power over Ethernet

Certificeringer

FCC, afsnit 15.407

CE EN 302502 v1.2.1, EN 301 893 v1.7.1

Driftstemperatur

-40 til 55° C (-40 til 131° F)

Netværksinterface

Dataport (1), 10/100/1000 Ethernet-port
Styringsport (1) 10/100 Ethernet-port

System

Processor INVICTUS IC
Maksimalt gennemløb 500+ Mbps
Kryptering 128-bit AES
OS airOS F
Trådløse indstillinger Master/Slave

Radio

Driftsfrekvens 4700-4990 MHz
(Afhænger af den lovgivende myndighed)
Maks. ledet TX-signalstyrke 24 dBm
(Afhænger af den lovgivende myndighed)
Frekvensnøjagtighed ± 2,5 ppm uden GPS-synkronisering
± 0,2 ppm med GPS-synkronisering
Kanalbåndbredde 3,5/5/7/10/14/20/​28/30/40/50/56 MHz valgbar
Programmerbare uplink- og downlink-arbejdscyklusser

* Kanalbredder kan variere afhængigt af bestemmelser for land/område.